کاربر مهمان به موتوشو خوش امدید

محصولات

PRISM BLUETOOTH ACTION CAMERA

دارای 0 امتیاز

برای امتیازدهی روی محصولات باید عضو شوید.

قیمت : ریال

موجودی : بله

 

  • FULL HD VIDEO 1080P
  • 5MP HD CAMERA
  • BLUETOOTH AUDIO RECORDING
  • BLUETOOTH CAMERA CONTROL
  • QRM MOUNTING SYSTEM
  • VOICE PROMPTS
  • USE WHILE CHARGING
ProdIcons_BluetoothAudioRecording
ProdIcons_UHDVoiceRecording
ProdIcons_FHDVideo1080p
ProdIcons_BluetoothCameraControl
ProdIcons_FirmwareUpgradeable
ProdIcons_VoicePrompts
ProdIcons_QRMSystem
ProdIcons_UseWhileCharging

فرم نظرسنجی
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
تلفن :
پیام :